Συνεργασίες

Συνεργασίες

Συνεργασίες - Ακαδημία Ρομποτικής

Συνεργασίες της Ακαδημία Ρομποτικής

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα, σε μικρούς και μεγάλους από διαφορετικές περιοχές, να ανακαλύψουν νέες τεχνολογίες και εργαλεία βιωματικής εκπαίδευσης. Το δίκτυο συνεργατών μας επεκτείνεται τόσο εντός όσο και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Αποκλειστικός συνεργάτης για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η Smarteching Education.

Η Smarteching Education έχει δημιουργήσει, για το σκοπό αυτό, δίκτυο συνεργατών που υλοποιούν κατ' αποκλειστικότητα στη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιούνται, τα προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για παιδιά 6 έως 17 ετών.

Ενταχθείτε στο πανελλαδικό δίκτυο εκπαιδευτηρίων που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Eκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Ελλάδα. Γίνετε αποκλειστικός συνεργάτης με την Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον Δήμο σας. Αποκτήστε κατ'αποκλειστικότητα το δικαίωμα:

  • Να υλοποιείτε τα προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για παιδιά 6 έως 17 ετών.
  • Να κάνετε χρήση του όρου "Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας", καθώς και του λογότυπου της, όπως αυτό ισχύσει εκάστοτε, σε έγγραφα, διαφημιστικά ή μη, ηλεκτρονικά ή έντυπα, πινακίδες, κ.λ.π., καθώς και σε δραστηριότητες με περιεχόμενο σχετικό με τις δράσεις της Ακαδημίας Ρομποτικής.

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα εκπαιδευτήριο ( Κ.Ξ.Γ, Κ.Δ.Β.Μ, Κέντρο Εκπαίδευσης στην Πληροφορική ή Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης για την Ελλάδα και κάθε μορφής εκπαιδευτηρίου για την Κύπρο) για να ενταχθεί στο δίκτυο των αποκλειστικών συνεργατών της Ακαδημίας Ρομποτικής παρουσιάζονται εδώ.

Κάντε αίτηση
Συνεργασίες
εκπαιδευτική ρομποτική Θεσσαλονίκη