Χτίζοντας τη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών

Χτίζοντας τη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών

Από: Ακαδημία Ρομποτικής

Πόσο σημαντική είναι η σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών και πως βοηθάει στην εξέλιξη τους στη ζωή.

Οι θετικές σχέσεις μαθητών με τον εκπαιδευτικό τους, που διαφαίνεαι από χαμηλό αριθμό συγκρούσεων, μεγάλη οικειότητα και υποστήριξη και λίγη εξάρτηση, έχει αποδειχθεί από ποικίλες έρευνες πως βελτιώνει τη προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο, συνεισφέρει στις κοινονικές του δεξιότητες και ενισχύει την ανθεκτικτότητα και αποφασιστικότητα τους ακόμα και στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Η ποιότητα των σχέσεων με τους δασκάλους στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών έχει μεγάλο αντίκτυπο που παραμένει για πολύ καιρό. Συγκεκριμένα, μαθητές που έχουν περισσότερες συγκρούσεις με τους καθηγητές ή εμφανίζουν μεγάλο βαθμό εξάρτησης προς αυτούς στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς στις επόμενες τάξεις, καθώς και χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθήματα. Μάλιστα, τα ευρήματα αυτά έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις για τα αγόρια παρά για τα κορίτσια.

Στην Ακαδημία Ρομποτικής, στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιούμε μεθόδους μάθησης που επικεντρώνονται περισσότερο στο μαθητή προσωπικά, παρά στο ίδιο το μάθημα. Φροντίζουμε δηλαδή πάντα να συμπεριλαμβάνουμε τους μαθητές στη λήψη αποφάσεων, να τους προβληματίζουμε με ερωτήσεις κρίσεως, να δείχνουμε ευαισθησία σε προσωπικές προτάσεις ή προτιμήσεις για την κατασκευή και ενθαρρύνουμε πάντα την προσπάθεια, τη συνεργατικότητα και τη δημιουργικότητα και, φυσικά, συγχαίρουμε τα παιδιά για το έργο τους.

Πέρα όμως από το κομμάτι του μαθήματος, στη σχέση με τους μαθητές της Ακαδημίας Ρομποτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, χτίζουμε και μια πιο προσωπική σχέση, τόσο με τους μικρούς μαθητές, αλλά και με τους γονείς.

  • Προσέχουμε τους μαθητές ατομικά και μαθαίνουμε για αυτούς και τη ζωή τους έξω από το μάθημα. Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του παιδιού, σε συνεργασία και συννενόηση και με τους γονείς, μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα τον τρόπο σκέψης και να τον εντάξουμε πιο εύκολα στη δημιουργική διαδικασία των μαθημάτων.
     
  • Φροντίζουμε να δίνουμε σωστή αξιολόγηση στα παιδιά με κατάλληλο τρόπο και τόνο. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να δέχονται θετικά μηνύματα και ενθάρρυνση όταν λειτουργούν σωστά στα πλαίσια του μαθήματος και συνεργάζονται με την ομάδα τους για να πετύχουν τους εκάστοτε στόχους. Ταυτόχρονα, οι συμβουλές για βελτίωση, μα και οι επιπλήξεις ακόμα, φροντίζουμε να γίνονται στον κατάλληλο τόνο, χωρίς να προσβάλλουμε ή να κατηγορούμε, με απώτερο σκοπό τη λύση της διένεξης, δηλαδή την αναγνώριση του προβλήματος, του γιατί είναι πρόβλημα και το πως θα σταματήσει το πρόβλημα να υπάρχει.
     
  • Δημιουργούμε ένα θετικό κλίμα στην αίθουσα.  Αφήνουμε χρόνο σε όλους τους μαθητές να αντιληφθούν μια νέα έννοια και να πειραματιστούν με αυτή μέχρι να εξοικειωθούν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση κάποιο παιδί που δεν κατάλαβε κάτι πλήρως μπορεί να νιώθει εκτός της ομάδας. Επίσης αφήνουμε πάντα χρόνο για δημιουργική έκφραση και παιχνίδι, ενισχύοντας με αυτό το τρόπο το ομαδικό πνεύμα. Τέλος φροντίζουμε το κλίμα να είναι φιλικό και επιτρέπουμε το χιούμορ και το γέλιο, χωρίς να επιβαρύνει όμως την εξέλιξη του μαθήματος.
     
  • Δείχνουμε τον κατάλληλο σεβασμό και ευαισθησία σε όλους.  Οι καθηγητές προκαλούν πολύ ισχυρές εντυπώσεις στους νέους μαθητές. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται προς τους μαθητές έχει μακροχρόνιες θετικές ή και αρνητικές συνέπειες. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε πάντα σεβασμό στις απόψεις, στους προβληματισμούς και στη διάθεση των μαθητών. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να υπάρχουν μαθητές που να μην ενδιαφέρονται αρχικά για κάποιο μάθημα ή για τα λεγόμενα του καθηγητή, αλλά με την κατάλληλη προσέγγιση στον μαθητή, ενώ υπάρχει παράλληλα ο ενθουσιασμός, η μεταδοτικότητα και το γενικότερο κλίμα της αίθουσας, να αρχίζουν να συμμετέχουν πιο ενεργά στο μάθημα.
εκπαιδευτική ρομποτική Θεσσαλονίκη