Γιατί είναι τόσο σημαντική η βιωματική μάθηση;

Γιατί είναι τόσο σημαντική η βιωματική μάθηση;

Από: Ακαδημία Ρομποτικής

Η εκπαιδευτική Ρομποτική είναι σημαντική γιατί είναι μία βιωματική διδασκαλία .

Βιωματική μάθηση : Τι είναι;

 

Η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών  προτείνει την αναζήτηση νοήματος Είναι κάθε μάθηση που επιτρέπει στους μαθητές την εφαρμογή των γνώσεων τους σε πραγματικά προβλήματα ή αυθεντικές καταστάσεις.

 

Γιατί είναι σημαντική;

1.Η μεθοδολογία της Βιωματικής Εκμάθησης χρησιμοποιεί την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων για την παροχή μιας εκπαιδευτικής ενότητας.

Αυτή αποτελεί πλέον  μια καθιερωμένη μέθοδο για την επιτάχυνση της μάθησης.

   2.Στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης χρησιμοποιούνται πολλές προσομοιώσεις. Αυτές προσφέρουν σενάρια πραγματικής ζωής που παρουσιάζουν διάφορες προκλήσεις, τις οποίες ένας μαθητής θα αντιμετωπίσει τελικά μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος στην καθημερινότητά του. Το περιβάλλον αυτό όταν είναι ασφαλές και ελεγχόμενο, μπορεί να πετύχει θεαματικά αποτελέσματα στη μάθηση, με τα παιδιά να διασκεδάζουν, να δοκιμάζουν καινούρια πράγματα καθώς παράλληλα μαθαίνουν.

   3.Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής.Προχωρώντας πέρα ​​από τη θεωρία στη σφαίρα της «μάθησης με πράξη», ο μαθητής αποκτά μια πρώτη εμπειρία από την άσκηση όσων έχουν διδαχθεί. Αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των καινούριων πληροφοριών και στην απόκτηση τελικά της νέας γνώσης.

  4.Υπάρχουν πολύ λίγες μέθοδοι μάθησης που μπορεί να έχουν δραματικές επιπτώσεις στη νοοτροπία του μαθητή. Η βιωματική μάθηση είναι μία από αυτές. Έτσι  επηρεάζει θετικά  τόσο τα αισθήματα και τα συναισθήματα όσο και την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

   5.Η υψηλή εστίαση στη συνεργασία και τη μάθηση ο ένας από τον άλλον ωφελεί τον συμμετέχοντα καθώς αυξάνει τη δέσμευση. Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι ο συμμετέχων συμμετέχει άμεσα στη δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων ή συμβάντων, το επίπεδο ιδιοκτησίας του αποτελέσματος είναι υψηλό.

   6.Ενεργοποιεί την εξατομικευμένη μάθηση.

Με τον όρο Εξατομικευμένη Μάθηση (personalized learning) αναφερόμαστε στη μάθηση που ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητευόμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά, χαρίσματα, ταλέντα, τις δεξιότητες, κλίσεις και επιθυμίες τους. Η βιωματική μεθοδολογία μάθησης είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για να επιτρέψει την εξατομικευμένη μάθηση. Είναι μια ριζική απομάκρυνση από τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης και παίρνει τη μάθηση πέρα ​​από την τάξη.

εκπαιδευτική ρομποτική Θεσσαλονίκη